Renault 5

Renault 5

L'R5 va ser creat el 1972 dins d'un corrent de moda de vehicles petits i senzills que havia creat el Mini. El seu dissenyador, Michel Boué, el va realitzar amb una inusitada rapidesa. Partint d'una fotografia del Renault 4 va traçar les línies mestres del R5 en dos dies. En síntesi, consistia en el concepte de l'R4, al qual es passava al cofre motor la roda de recanvi originalment penjada darrere, amb la consegüent reducció de longitud.

Al 1977 va aparèixer la versió Alpine (Copa a Espanya, Gordini a Gran Bretanya), en principi destinada a la competició, amb motor de 1.397 cc i culata Gordini hemisfèrica de 93 CV. Va ser el cotxe amb què es va córrer la Copa Nacional Renault a Espanya des de 1977, substituint al Renault 8 TS, sent utilitzat el R5 TS per a la Copa Iniciació a partir de 1979. Al 1982 va aparèixer la versió Alpine Turbo (Copa Turbo a Espanya, Gordini Turbo a Gran Bretanya), amb el mateix motor però turboalimentat i una menor relació de compressió, que s'acostava als 110 CV. A causa de l'estrany sistema d'alimentació adoptat (carburador "aspirat") no es va poder implementar un intercooler.

Va existir una versió esportiva especial amb motor central i tracció posterior, comercialitzada com Renault 5 Turbo (1980-1982) i Renault 5 Turbo 2 (1982-1986). D'aquest vehicle es van realitzar diverses evolucions en sèries limitades, orientades a la competició, culminades amb el Renault 5 MaxiTurbo (1985), amb una potència propera als 400 CV, homologat per ral·lis com Grup B (1985). Les versions de carrer van muntar el motor Alpine de 1397 cc turboalimentat, encara que amb alimentació per injecció mecànica i intercooler. La carrosseria, monocasc, estava notablement eixamplada respecte al R5 Fase 1.